บริการ

วิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง

วิเคราะห์ทดสอบทางเครื่องสำอาง

ให้คำปรึกษาธุรกิจเอสเอ็มอีเครื่องสำอางไทย

ออกแบบ

กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ

การผลิต

งานวิจัย

ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเคมีภัณฑ์

ด้านกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางและเคมีภัณฑ์

ด้านวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางและเคมีภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์