ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Databank) หรือ STDB

Category: smes-ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Databank) หรือ STDB
เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วทั้งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น

✔️ ฐานข้อมูลนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์
✔️ ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์
✔️ ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ
✔️ ฐานข้อมูลผลงานวิจัย

สืบค้นข้อมูลได้ที่ https://stdb.mhesi.go.th/

✔️ สืบค้นข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
✔️ ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ
✔️ อัพเดทข้อมูลต่างๆในทุกๆเดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
E-mail : mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917015

หากท่านต้องการเข้ารับบริการอื่นๆ
แจ้งความประสงค์มาได้ที่ shorturl.at/dvwH4

| writer Rossukon Thipwong |