สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ ให้ บริษัท มาเจสติค ลีฟวิ่ง จำกัด

Category: smes-ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ คือ บริษัท มาเจสติค ลีฟวิ่ง จำกัด ได้รับการถ่ายทอดสิทธิ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดหมากที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฯ” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

เอกสารแนบ

| writer Rossukon Thipwong |