บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเครื่องสำอาง (Laboratory Service)

 1. การตรวจวัดฤทธิ์ชะลอวัยของสารสกัดในหลอดทดลอง in vitro
  • วิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิก 
  • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH
  • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP
  • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี lipid peroxidation
  • ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อีลาสเทส
  • ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์คอลลาจิเนส
 2. การตรวจวัดฤทธิ์ผิวกระจ่างใสของสารสกัดในหลอดทดลอง in vitro
  • ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
 3. การตรวจวัดฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียน (Anti-bacteria)
  • ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียทั่วไป 
  • ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิว
 4. การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ทางเคมีกายภาพ (Stability Test)
  • การปั่นเหวี่ยง (Centrifuge Testing)
  • การทดสอบในอุณหภูมิต่าง ๆ (Temperature Variation Testing)
  • การเก็บในสภาวะร้อนสลับเย็น (Cycle Testing)
  • การเก็บในสภาวะที่มีแสง (Light Testing)
 5. การทดสอบความเข้ากันกับบรรจุภัณฑ์ (Compatibility Test)
  • การทดสอบในอุณหภูมิต่าง ๆ (Temperature Variation Testing)
  • การเก็บในสภาวะร้อนสลับเย็น (Cycle Testing)
  • การเก็บในสภาวะที่มีแสง (Light Testing)
  • การเก็บในสภาวะเขย่า (Mechanical shock Testing)
 6. การทดสอบในอาสาสมัคร (Clinical Test)
  • ทดสอบการระคายเคือง (Irritation)
  • ตรวจวัดปริมาณเม็ดสีใต้ผิวหนัง (Melanin)
  • ตรวจวัดค่าความกระจ่างใส (whitening)
  • ตรวจวัดค่าความยืดหยุ่นผิว (Elasticity)
  • ตรวจวัดความชุ่มชื้นผิว (Moisturizing)
  • ตรวจวัดค่าความมันบนผิว (Sebum)
  • ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ผิว (pH)
  • ตรวจวัดปริมาณน้าที่ระเหยจากผิว (TEWL)
 7. การวัดประสิทธิภาพกันแดด SPF