บริการให้คำปรึกษาธุรกิจเอสเอ็มอีเครื่องสำอางไทย (SME Support)

 1. บริการให้คำปรึกษา
  • ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์/พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง
  • ด้านการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องสำอาง/สารสกัด
  • ด้านทั่วไปที่เกี่ยวกับธุรกิจเครื่องสำอาง
   • การตลาด การวาง brand positioning    
   • คำโฆษณาในบรรจุภัณฑ์
   • คิดราคาขาย ต้นทุน กำไร การลงทุน