ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์: 0 5391 7017,0 5391 6393
อีเมล: smescos.mfii@mfu.ac.th